Ruhsal Sorunlar

RUHSAL SORUNLAR HAKKINDA
EŞLER, EBEVEYNLER VE DİĞER YAKINLAR İÇİN BİLGİLER

Depresyon ile ilgili ne yapmalıyım?

Obsesif Kompulsif Bozukluk ile ilgili ne yapmalıyım?

Şizofreni ile ilgili ne yapmalıyım?

Kaygı Bozukluğu ile ilgili ne yapmalıyım?

Ruhsal Travma ile ilgili ne yapmalıyım?

Çocuk ve Ergenlerde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite ile ilgili ne yapmalıyım?

Panik Atak ile ilgili ne yapmalıyım?

Bipolar Bozukluk ile ilgili ne yapmalıyım?

Borderline Kişilik Bozukluğu ile ilgili ne yapmalıyım?

Ruhsal sorunları biyopsikososyal bir sorun olarak ele alınmalıdır.

Erişkin Psikiyatrisi’nin tanı ve tedavisini gerçekleştirdiği başlıca hastalık grupları şöyledir:


Çocuk ve ergenler kendileri ve çevreleri için önemli sorunlara neden olabilecek duygu, düşünce ve davranışlar deneyimleyebilirler.

Genel hatlarıyla tedavi süreci medikal tedavi, psikoterapi, psikoeğitim, aile desteği ve okul görüşmelerini kapsamaktadır. Çocukların işlevselliğini arttırmak ve tedaviden daha fazla yarar sağlamak için tedavi sürecinde, çocuk, aile, okul ve tedavi ekibi işbirliği içinde çalışmalıdır.

Çocuklarda ve Ergenlerde görülen başlıca sorun alanları şunlardır:

Ruhsal Sorunlar