Bağımlılık

Bağımlılık, bir beyin hastalığıdır. Diğer tıbbi hastalıklarda olduğu gibi bağımlılık da beyinde biyolojik değişiklikler meydana gelir. Bu biyolojik değişikliklerden dolayı irade artık devreden çıkmıştır. Dolayısıyla kişinin iradesiz, güçsüz ya da zayıf olduğu söylenemez.

Alkol Bağımlılığı ile ilgili ne yapmalıyım?

Kumar Bağımlılığı ile ilgili ne yapmalıyım?

Madde Bağımlılığı ile ilgili ne yapmalıyım?

Sigara Bağımlılığı ile ilgili ne yapmalıyım?

İnternet Bağımlılığı ile ilgili ne yapmalıyım?

Madde Bağımlılığında Hızlandırılmış Arındırma Programı Hakkında

Bağımlılık, bireyde ve toplumda yarattığı etkiler beraber düşünüldüğünde, çağımızın en önemli sağlık sorunu olmaya aday olabilir.

Dünyada ve ülkemizde kullanım yaşı giderek düşmekte ve yaygınlaşmaktadır. 2011 yılında TUBİM tarafından yapılan genel nüfustaki madde kullanımı araştırmasında, yaşam boyu madde kullanım sıklığı %2,7 oranında bulunmuştur.

Aynı yıl yine TUBİM ta-rafından yapılan Okul Çocukları Araştırmasında yaşam boyu madde kullanım sıklığı %1,5, maddeyi ilk kez kullanma yaş ortalaması 13,88 ±2,39 olarak görülmüştür.

Ülkemizde madde ve alkol bağımlılığı tedavi merkezlerine yapılan başvuruların son 10 yılda 7 kat arttığı görülmektedir. Bu bağlamda önleme çalışmaları ve yeni tedavi yaklaşımları üzerine yapılan çalışmalar önem kazanmaktadır.

Bağımlılıkla İlgili Temel Kavramlar

Tolerans gelişimi

Kullanılan madde veya alkol miktarının aynı oranda alınmasına rağmen, etkisinin giderek azalması ve istenilen etki için kullanılan madde miktarının arttırılması ihtiyacıdır.

Yoksunluk

Uzun süre madde kullanımından sonra maddenin azaltılması ya da bırakılması halinde ortaya çıkan bir takım fiziksel ve bilişsel belirtilerin yaşandığı dönemdir. Kişi madde kullanımını devam ettirerek bu belirtileri azaltmayı hedefler.

Bu dönemde görülen bulgu ve belirtiler, kullanılan maddenin cinsine, tüketilen miktara, kullanım süresi ve şekline göre değişir. Alkol gibi bazı maddelerin yoksunluk belirtileri yaşamı tehdit eder nitelikte olabilir.

Bağımlılık Yapan Maddeyi Kullanmak İçin Duyulan Arzu (Craving)

Craving (aşerme) kişinin alkol veya maddeyi kullanmak için yoğun arzu duyması veya dürtü his-setmesi durumudur.

Craving, bağımlılık gelişmesiyle birlikte ortaya çıkar ve kişinin alkol veya maddeyi tekrarlayıcı şekilde kullanmasına neden olur.

Bununla birlikte, kişi alkol veya maddeyi bıraktıktan sonra da craving devam eder ve tekrar madde kullanmaya geri dönüş için risk oluşturur. Bu nedenle bağımlılık tedavisinde cravingle mücadele önemli yer tutmaktadır.